yh86银河国际(澳门)官方网站-IOS/安卓通用版/手机APP下载

Home>> 产品中心>> 二极管>> ESD静电保护二极管>>

ESD静电保护二极管
Part Number Download Circuit Status

Ppp

(W)

VRWM

(V)

VBRMin

(V)

VBRMax

(V)

IR

(uA)

CJ

(PF)

VC

(V)

IPP

(A)

Package
*ESDUNK30VC1


Active
6400
30
31
-
1
540
35.5
180
DFNWB2.0×2.0-3L
*ESDUNB36VI1


Active
260
36
38
-
0.1
18
65
4
SOD-323
*ESDUNE24VH1


Active
336
24
25
29
1
45
42
8
SOD-523
*ESDBLM12VB1


Active
100
12
13.3
-
0.2
7.1
20
5
DFN1006-2L
*ESDBNC3V3B1


Active
90
3.3
4
6.5
0.2
25
9
10
DFN1006-2L
*ESDBNC3V3A1


Active
90
3.3
4
6.5
0.2
25
9
10
DFNWB0.6×0.3-2L
*ESDBNE4V5B1


Active
550
4.5
4.8
-
1
57
13
40
DFN1006-2L
*ESDBNB5V0A1


Active
120
5
5.8
8
0.2
18
10
12
DFNWB0.6×0.3-2L
*ESDHB3V3AE1


Active
79.2
3.3
4
6.5
1
16
8.8
9
DFNWB0.6×0.3-2L
*ESDBNJ12VS2


Active
500
12
13
-

110
23.3
20
SOT-23
*ESDBNJ24VK1


Active
6000
24
26.1
30
5
300
31
200
SOD-123FL
*ESDUNF12VI1


Active
300
12
13.3
16.5
1
58
25
12
SOD-323
*ESDUNF15VB1


Active
720
15
16
-
1
70
24
30
DFN1006-2L
*ESDUNI5V6I1


Active
348
5.6
6
-
2
180
14.5
24
SOD-323
ESDUEG5V0Q4


Active
90
5
6.5
9.4
1
0.45
13.5
4.5
SOT-363
ESDUEG5V0N4


Active
90
5
6.5
9.4
1
0.45
13.5
4.5
SOT-563
*ESDU5V0AG4C


Active
19
5
5.6
-
1
0.8
3.88
5
DFNWB2.5×1-10L
*ESDU1V5AG4C


Active
19
1.5
5.6
-
1
0.8
3.88
5
DFNWB2.5×1-10L
*ESDUNH4V8B1


Active
525
4.8
5
-
0.1
90
10.5
50
DFN1006-2L
*ESDUEF5V0B1


Active
60
5
6
-
5
0.6
15
4
DFN1006-2L